Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF vagy Dokumentum) a MIDARM Hungária Kft. (képv.: Lázár Miklós ügyvezető; a továbbiakban Szolgáltató vagy Eladó) által www.dunahemp.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap vagy Weboldal) elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás), a honlapon üzemeltetett webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatára, valamint az azon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésekre, vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Kérjük, hogy Ön mint felhasználó (továbbiakban: Felhasználó, Megrendelő, Vásárló vagy Ügyfél) a Weboldal használata és szolgáltatásink igénybe vétele előtt jelen általános szerződési feltételeket tanulmányozza át, ugyanis a weboldal használatával azt fejezi ki, hogy az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. A Szolgáltató adatai

Cégneve: MIDARM Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): H-1103 Budapest, Gergely u. 76. szám 2. fe. 1/1.

Levelezési címe: H-1103 Budapest, Gergely u. 76. szám 2. fe. 1/1. ajtó

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-345679

Bejegyzés időpontja: 2019/08/10

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 27030505-2-42

Honlap és Webáruház címe: www.dunahemp.hu

A szerződés nyelve: magyar

 

Tárhely-szolgáltató adatai:

Neve: Euromarknet Kft.

Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. (Euromarknet Kft.)

E-mail: support@024reg.com

2. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató ügyfélszolgálatát az info@dunahemp.hu e-mail címen, H-1103 Budapest, Gergely u. 76. szám 2. fe. 1/1. ajtó alatti levelezési címen, vagy a +36-20-533-7729-es telefonszámon lehet elérni hétköznap 9.00-16.00 óra között.

3. Általános rendelkezések

3.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein keresztül létre jövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linken keresztül: https://www.dunahemp.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-dunahemp

3.3. Jelen Dokumentum 2020. május 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A MIDARM Hungária Kft. mint az online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításra okot adó körülmények különösen: szállítási költség változása, jogszabályváltozás, céggel kapcsolatos változások, üzleti érdek, stb. A módosításról azok hatályba lépése előtt 5 nappal a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Ügyfeleit, amelyet a Weboldal erre a célra szolgáló felülete vagy a Szolgáltató által küldött hírlevél tartalmazhat. Ezen tájékoztatással egyidejűleg az Általános Szerződési Feltételek módosított változata megjelenik a Weboldalon, így annak tartalmát időről időre érdemes figyelemmel kísérni. A Felhasználó jogosult az ÁSZF ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

3.4. Felhasználó a Webáruházból való rendeléssel az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és elfogadja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás rá automatikusan érvényes.

4. A vásárlás általános szabályai

4.1. Felhasználó a Weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, a termékek ára

5.1. A megjelenített termékek kizárólag online, a www.dunahemp.hu Weboldalon keresztül rendelhetők meg. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben, Facebookon, Messengerben és egyéb elektronikus kommunikációt biztosító platformon keresztül leadott rendeléseket Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni és teljesíteni.

5.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját (az a kosár végösszegében kerül feltüntetésre), csomagolási költség nem kerül felszámításra. A fizetendő összeg minden esetben – kivéve az 5.6 pontban foglaltakat – megegyezik a kosár végösszegével.

5.3. Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy üzletpolitikai okból az árakat módosítsa azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba; ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja, valamint a módosítás a már megkötött szerződések keretében megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.4. A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, arról fotót jelenít meg. Az adott termékhez tartozó leírás tartalmazza a megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit, melyek csupán tájékoztató jellegűek. A leírás téves értelmezéséből eredő károkért, valamint a leírásban szereplő hibákért, elírásokért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, azok eltérhetnek a valóságtól.

5.5. Akciós ár bevezetése esetén Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.6. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra –, Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, azonban felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg.

5.7. Az 5.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

6. A rendelés menete

6.1. A termék kiválasztása, kosárba helyezése

6.1.1. Megrendelő regisztrációs kötelezettség nélkül válogathat a termékek között, illetve rendelheti meg azokat. Megrendelő a Webáruház termékeit megtalálja a Főoldalon, Akciós termékek aloldalon, Top termékek aloldalon és a Termék kategória aloldalakon. Megrendelő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a kosarába helyezheti a termékkép alatti “KOSÁRBA” gomb, illetve az adott termék részleteit tartalmazó aloldalon található “KOSÁRBA RAKOM” gomb segítségével. A sikeres kosárba helyezésről felugró ablak értesíti a felhasználót. A felugró ablak lehetőséget ad a kosár tartalmának megjelenítésére (“TOVÁBB A KOSÁRHOZ”) vagy a Webáruházban való további böngészésre (“TOVÁBB VÁLOGATOK”).

6.2. A kosár megjelenítése

6.2.1. Ha Megrendelő befejezte a termékek válogatását, megrendelését véglegesítheti a Weboldal fejlécében, az oldal jobb felső sarkában található “Kosár” ikonra kattintva. A Kosár ikon mellett látható szám a Korás tartalmának mennyiségét jelöli. A Kosár ikonra kattintva megtekinthető a kosárba helyezett termékek listája, a termékek képe, neve, egységára, a rendelés bruttó végösszeg, valamint a szállítási költség. Felhasználónak lehetősége van rendelése helyességét ellenőrizni, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat vagy szükség esetén javíthat is. A mennyiség mező tartalmának módosítása után a Kosár automatikusan frissül, a rendszer az árakat automatikusan újrakalkulálja. A termék neve alatt található piros “Törlés” gombra kattintva bármelyik termék eltávolítható a Kosárból. A “VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombra kattintva folytatható a termékek megtekintése, újabb termékek Kosárba helyezése.

6.3. A rendelés adatai

6.3.1. Ha a Vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a Kosárba helyezett termékeket, akkor azokat a “TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gomb megnyomásával az rendelheti meg. Az elérhetőségi adatok megadásánál az e-mail cím, vezetéknév, keresztnév és telefonszám mezők kitöltése kötelező. A telefonszám megadásánál Megrendelő kötött listából választja ki az országhívó kódját, melyet az egyes országokhoz tartozó zászlók ikonjai segítenek. Amennyiben Megrendelő rendelkezik ilyennel, a “Kuponkód” szövegdoboz kitöltésével megadhatja kedvezményes rendelésre jogosító kuponkódját és a “Beváltás” gombra kattintva élesítheti azt, valamint  feliratkozhat hírlevélküldésre a “Szeretnék hírlevelet kapni az akciókról, újdonságokról.” szöveg előtt található üres négyzet kipipálásával . A “TOVÁBB A SZÁLLÍTÁSI MÓDOKHOZ” gombra kattintva szállítási módok közül választ a Vásárló, illetve - amennyiben az előző oldalon elkerülte a figyelmét - itt is lehetősége van kedvezményes kuponkód megadására. Az egyes szállítási módok mellett feltüntetésre kerül az ahhoz tartozó szállítási költség. GLS CsomagPont választása esetén Megrendelő térkép segítségével választja ki a neki legmegfelelőbb GLS CsomagPontot. Amennyiben Megrendelő GLS házhozszállítást választ, kötelezően meg kell adnia az alábbi adatokat: irányítószám, város, cím (utca, házszám), valamint opcionálisan az emelet, ajtó és egyéb adatokat.

6.3.2. Ezt követően a “TOVÁBB A FIZETÉSI MÓDOKHOZ” gombra kattintva Vásárló választ a felkínált fizetési módok közül és kitölti a számlázáshoz szükséges adatokat. Amennyiben azok megegyeznek a korábban megadott szállítási adatokkal, úgy további teendője nincs, azonban Vásárlónak lehetősége van a szállítási adatoktól eltérő számlázási cím megadására is az “Új számlázási címet adok meg” szöveg előtt található kör bejelölésével. Itt a rendszer felkínálja annak lehetőségét is, hogy Megrendelő cégként vásároljon, ebben az esetben szükséges a cégnév és adószám mezők kitöltése is. Megrendelőnek a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is lehetősége van kedvezményre jogosító kuponkód megadására a megfelelő szövegdoboz kitöltésével.

6.3.3. Megrendelőnek a vásárlást annak bármely pontján lehetősége van megszakítani és visszatérni a Kosárba, valamint a Weboldalra a jobb felső sarokban található „Vissza a kosárba” gombra való kattintással.

6.3.4. A “TOVÁBB AZ ÖSSZEGZÉSHEZ” gombra kattintva Felhasználó a rendelése összegzését tekintheti meg, ahol Vásárló egy oldalon látja a megadott elérhetőségeit, a szállítási és számlázási adatokat, illetve a választott fizetési módot. Vásárló igény vagy szükség esetén megjegyzést írhat a megrendeléséhez. Ha Vásárló egyetért a megrendelés tartalmával, akkor megrendelését véglegesítheti az alábbiak szerint.

6.4. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

6.4.1. Amennyiben Vásárló meggyőződött arról, hogy a Kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint arról, hogy adatai helyesen szerepelnek, úgy a „MEGRENDELEM” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését. A rendszer kizárólag abban az esetben fogadja el a megrendelés véglegesítését, amennyiben Vásárló a “Tudomásul veszem és elfogadom a(z) ÁSZF-et és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget.“szöveg előtt található üres négyzetet kipipálja, és ezzel elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit megismerte, az abban foglaltakat megértette és elfogadta, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.4.2. A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vásárló minősül ajánlattevőnek.

6.4.3. Vásárló a „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Vásárlót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Vásárló ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint Szolgáltató 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása két lépcsőben történik:

7.1. A „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával a Felhasználó véglegesíti megrendelését, melyet követően a rendszer egy automata visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Ez a visszaigazoló e-mail pusztán annak tényét rögzíti, hogy a megrendelés a Szolgáltatóhoz megérkezett, azonban ez még nem minősül a Felhasználó ajánlata elfogadásának.

7.2. Az automata visszaigazolás tartalmazza a rendelés számát, dátumát, a Megrendelő nevét, elektronikus és telefonos elérhetőségét, számlázási és szállítási címét, a választott szállítási és fizetési módot, a megrendelt termékek megnevezését, azok egységárát, darabszámát, a teljes rendelés értékét, a Megrendelő által írt megjegyzéseket, valamint „Átutalás” fizetési mód választása esetén az átutaláshoz szükséges adatokat.

7.3. Amennyiben az automata visszaigazolás tartalmában a Felhasználó hibát észlel (téves név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy azt köteles Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni. Abban a nem várt esetben, amennyiben az automata visszaigazoló e-mail a megrendelés véglegesítésétől számított 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, előfordulhat, hogy technikai okok miatt a megrendelés nem érkezett meg Szolgáltató rendszerébe. Ennek Szolgáltató felé való jelzése Felhasználó kötelessége, a be nem érkezett megrendelésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.4. A feldolgozás második lépcsője nyitvatartási időben (Hétfőtől Péntekig 8-17 óra között) történik, melynek keretében Szolgáltató egy második e-mail útján megküldi a megrendelés tényleges visszaigazolását, mely visszaigazolás tartalmazza, hogy a megrendelés állapota „Feldolgozás alatt”-ra módosult. Az itt megjelölt időintervallumon kívül is, bármilyen időpontban lehetőség van a megrendelés leadására, azonban amennyiben az a nyitvatartási idő lejárta után történik, úgy a megrendelés a leadását követő napon kerül tényleges feldolgozásra. A Felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti adásvételi szerződés” akkor jön létre és Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor áll be, amikor Szolgáltató második visszaigazolása a Felhasználó levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével Szolgáltató köteles a termék(ek) kiszállítására, a Megrendelő köteles a termék(ek) vételárának – és ha van, a szállítási költség – megfizetésére.

7.5. Készlethiány esetén tévedésből vagy programhiba miatt tévesen visszaigazolt megrendelés esetén a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül jelzi Megrendelő felé, hogy a termék nincs raktáron. Amennyiben a termékbeszerzés több mint 15 munkanapot vesz igénybe, Megrendelő választása szerint minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől vagy fenntarthatja azt. Szolgáltató a már esetlegesen megfizetett vételár sorsáról és a megrendelés teljesítésének lehetséges időpontjáról egyedileg egyeztet Megrendelővel.

8. Fizetési módok

8.1. Megrendeléskor a Megrendelő választhat, hogy a megrendelt termékek vételárát a termékek átvétele előtt bankkártyával, banki átutalással vagy GLS CsomagPont szállítási mód választása esetén a termék átvételekor utánvétes fizetéssel készpénzben fizeti ki.

8.2. A vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonjogát a futárszolgálatnak átadott termék(ek) tekintetében fenntartja. Bankkártyás, valamint banki átutalásos fizetés esetén a termék tulajdonjoga a vételárnak a Szolgáltató számláján történő jóváírással száll át a Megrendelőre.

8.3. Banki átutalás

Előreutalás esetén a rendszer automatikus értesítést küld a Vásárlónak, mely tartalmazza a rendelés azonosítóját, időpontját, a rendelt termékek felsorolását, egységárát, a rendelés végösszegét, megjegyzést és a banki átutaláshoz szükséges banki adatokat.

8.4. Barion bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya-adatok Eladóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés a „Bankkártyás fizetés (Barion)” feliratra kattintással lehetséges. Barion bankkártyás fizetés esetén a Megrendelőt a kiválasztott áruk megrendelését követően a Weboldal automatikusan átirányítja a Barion Online fizetőoldalára. A Barion fizetési oldalán a bankkártya számát, lejárati dátumát, valamint a bankkártya hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadni.

Sikeres bankkártyás fizetés esetén a rendszer automatikus értesítést küld a Vásárlónak, mely tartalmazza a rendelés azonosítóját, időpontját, a rendelt termékek felsorolását, egységárát, a rendelés végösszegét és a megjegyzést.

Sikertelen bankkártyás fizetés esetén a Weboldal értesíti Vásárlót a hibáról és hivatkozáson keresztül lehetőséget nyújt a fizetés újbóli megkísérlésére, illetve másik fizetési mód választására.

8.5. Készpénzes fizetés GLS Csomagponton

A GLS Csomagpontokon lehetőség van a rendelés összegének készpénzzel történő kiegyenlítésére.

8.6. Számla kiállítása

Szolgáltató a számlázz.hu online számlázási szolgáltatást nyújtó platformon keresztül papíralapú számlát állít ki a vételárról és a megrendelés kapcsolódó költségeiről (szállítási költség), mely a megrendelt áru becsomagolásának pillanatában a Megrendelő által megadott e-mail címre kerül megküldésre.

9. Csomagolás és szállítás

9.1. Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő terméket, amennyiben a megrendelés munkanapokon adott nap déli 12:00 óráig beérkezik, aznap, déli 12:00 órát követő beérkezés esetén 1, azaz egy munkanapon belül becsomagolja és kiszállításra átadja a GLS futárszolgálat részére. A megrendelés kiszállítása GLS futárszolgálattal (ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1-802-0265) történik a Megrendelő által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre. Szombaton vagy vasárnap, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállítási ügyintézése a következő munkanapon kezdődik meg.

9.2. Utánvétes fizetést Szolgáltató kizárólag GLS CsomagPontra történő szállítás esetén fogad el.

9.3. A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Megrendelő vagy a Megrendelő érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Megrendelőre. A szállítólevél aláírása után a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

9.4. Megrendelőnek a GLS által megküldött belépési adatok birtokában lehetősége van a GLS Online felületén a csomag követésére, melyet itt érhet el: GLS csomagok online követése

9.5. A szállítás költségét a termékek ára nem tartalmazza, az a kosár véglegesítésekor kerül feltüntetésre. A kiszállítás díja egységesen bruttó 990.- Ft (azaz kilencszázkilencven forint). Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a kiszállítás promóciós időszakokban ingyenes.

9.6. Választható szállítási módok:

 • házhozszállítás GLS futárszolgálattal
 • személyes átvétel GLS CsomagPontban

9.7. GLS futárszolgálat

A rendelés adatait a Lotte Fuvarozó és Szolgáltató Kft., a GLS Hungary Kft. szerződött partnere dolgozza fel. A terméket a GLS futárszolgálat megadott címre, házhoz szállítja ki. A GLS minden csomagot biztosít, max. 50.000.- Ft (azaz ötvenezer forint) áruértékig.

A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásától számított 1-3 munkanap. A Megrendelő a megrendelt termék(ek) futárszolgálatnak való átadás idejéről értesítést kap elektronikus levélben. A házhozszállítással küldött termék kézbesítési ideje munkanapokon (hétfőtől péntekig) normál munkaidőben 8:00-17:00 óra között történik. A kézbesítés napján a futárszolgálat email értesítést küld a csomag érkezésének becsül idejéről. Az ettől eltérő, kiemelt, ünnepi időszakra, illetve munkaszüneti napokra vagy áthelyezett munkanapokra vonatkozó szállításról a futárszolgálat külön értesítést küld.

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen (akár munkahelyi cím) a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult.

A GLS munkatársa háromszor kísérli meg a csomag kézbesítését. Amennyiben a Megrendelő által megadott szállítási címen nem tartózkodik olyan személy, aki a csomagot átvegye, valamint helytelen kézbesítési adatok miatt a kézbesítés sikertelen, a futárszolgálat a csomagot visszaszállítja Szolgáltató részére. Szolgáltató a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével kísérli meg a megrendelés újbóli teljesítését. Az első és második sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítőt hagy a megadott címen.

Fontos! Megrendelő kötelezettsége a csomag átvételekor, a futár jelenlétében ellenőrizni a küldemény sértetlenségét, melyet csak akkor vegyen át, ha az sértetlen! Ha a csomag sérülése oly mértékű, hogy az cserére szorul, a futár jegyzőkönyvet vesz fel a visszaküldés pontos okának leírásával.

9.8. GLS CsomagPont

Ezen szállítási mód igénybe vétele esetén a Megrendelő kényelmesen, saját időbeosztása szerint veheti át a terméket a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes utánvétes fizetés lehetősége biztosított. A GLS minden csomagot biztosít, max. 50.000.- Ft (azaz ötvenezer forint) áruértékig.

A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók (bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben), országszerte már több mint 650 helyen. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni kívánó ügyfeleket. GLS e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A Megrendelő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont nyitva tartási idejét. A csomag átvételéhez érvényes személyi okmány bemutatása szükséges.

10. Elállás

10.1. Megrendelő jogosult a megrendelés leadását és visszaigazolását követően, de még a megrendelt termék(ek)nek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az info@dunahemp.hu email címen. Ez esetben a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli, és nem köteles a megrendelt termék(ek) vételárának megfizetésére.

10.2. A megrendelt termék(ek) kézhezvételét követően elállási joggal a fogyasztónak minősülő Megrendelő rendelkezik. A Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pontja szerint fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül (a továbbiakban: Fogyasztó).

10.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy az általa megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméket; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot) átvette.

10.4. Fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával (kizárólag írásban) vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján gyakorolhatja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

10.5. Postai úton megküldött nyilatkozat alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail elküldésének ideje irányadó a 14 napos jogvesztő határidő tekintetében.

10.6. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

10.7. Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Szolgáltató mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot (fuvarozási szolgáltatót) választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

10.8. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

10.9. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az előbbiekben hivatkozott összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Fogyasztó bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza a Szolgáltató részére.

10.10. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából – kivéve a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokat és termékeket;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

11. Panaszkezelés

11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést kiváló minőségben, Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek ennek ellenére bármilyen jellegű panasza merülne fel a szerződéssel, a szolgáltatással, a teljesítéssel kapcsolatban, úgy panaszát vagy kifogását a Weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt szereplő űrlap kitöltésével teheti meg.

11.2. Az írásbeli panaszt a jogszabályi előírásoknak megfelelően Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és azt, valamint válaszának másolati példányát 5 (öt) éven keresztül megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.3. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

11.4. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt elérhető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

11.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (válaszirat megküldési és megjelenési kötelezettség). A Békéltető Testületekről bővebb információt elérhető itt: https://bekeltetes.hu/

Szolgáltató székhelye szerint területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefonszám: 06-1-450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Szolgáltató székhelye szerint területileg illetékes Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel.: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

11.6. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint az Ügyfélszolgálaton vásárlók könyve áll a Fogyasztók rendelkezésére az esetre, ha a Megrendelő írásban, az Ügyfélszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

11.7.A Fogyasztónak rövid regisztrációt követően lehetősége van az Európai Bizottság által létrehozott Online Vitarendezési Platform igénybe vételére is annak érdekében, hogy az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitákat egyszerűen rendezni tudja, elkerülve a bírósági eljárást. Az Online Vitarendezési Platform elérhető itt:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

11.8. Amennyiben a fenti vitarendezési lehetőségek közül egyik sem vezetett eredményre vagy a Fogyasztó azokat nem kívánja igénybe venni, úgy keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat.

12. Adatvédelem

12.1. Szolgáltató számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

12.2. A Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel.

12.3. Az Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken tekinthető meg: https://dunahemp.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

13. Adattovábbítási nyilatkozat

13.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a MIDARM Hungária Kft. (képv.: Lázár Miklós ügyvezető; H-1103 Budapest, Gergely utca 76 2. f.e./1.) adatkezelő által a https://www.dunahemp.hu/ adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az alábbi adatfeldolgozók részére:

 • ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

adatkezelés jogalapja, adatfeldolgozással érintett tevékenység: szerződés teljesítése, webáruház üzemeltetés

adatkezelő által továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok, számlázási adatok, fizetési adatok

adatfeldolgozó Adatkezelési tájékoztatója: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

adatkezelés jogalapja, adatfeldolgozással érintett tevékenység: szerződés teljesítése, csomag-logisztikai szolgáltatás

adatkezelő által továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok

adatfeldolgozó Adatkezelési tájékoztatója: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat/

 • Számlázz.hu (KBOSS.HU Kft.) (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

adatkezelés jogalapja, adatfeldolgozással érintett tevékenység: szerződés teljesítése, számlázás

adatkezelő által továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok, fizetési adatok

adatfeldolgozó Adatkezelési tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 • Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark Sétány 1.)

adatkezelés jogalapja, adatfeldolgozással érintett tevékenység: szerződés teljesítése, POS terminál szolgáltatás

adatkezelő által továbbított adatok köre: név, e-mail cím, fizetési adatok

adatfeldolgozó Adatkezelési tájékoztatója: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 • SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5)

adatkezelés jogalapja, adatfeldolgozással érintett tevékenység: hírlevélküldési szolgáltatás

adatkezelő által továbbított adatok köre: név, e-mail cím

adatfeldolgozó Adatkezelési tájékoztatója: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

 

14. Jótállás, szavatosság

14.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

14.2. Kellékszavatosság

Megrendelő a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
 • Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor – végső esetben – Megrendelő a szerződéstől is elállhat. A Ptk. szerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után késdelem nélkül, haladéktalanul a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

Megrendelő kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás között szerződés esetén az elévülési idő a szerződés teljesítésétől számított két év, ennek elteltét követően Fogyasztó kellékszavatossági igényeit nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a MIDARM Hungária Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

14.3. Termékszavatosság

Termékszavatossági igény érvényesítésének joga kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelőt illeti meg, kizárólag ingó dolog (ezen alpont vonatkozásában a továbbiakban: termék) hibája esetén. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a terméknek a gyártó által forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal (e tekintetben gyártónak minősül a termék előállítója és fogalmazója is). A termék hibáját a Fogyasztónak kell bizonyítania.

Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag a termék előállítójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti, és kizárólag a termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, e határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

14.4. Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Eredményes termékszavatossági igényérvényesítés esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

15. Szerzői jogok

15.1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

15.2. A www.dunahemp.hu weboldalról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra, aloldalra való hivatkozással lehet.

15.3. Szolgáltató minden jogot fenntart szolgáltatásának valamennyi elemére, domain nevére, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

15.4. Tilos a www.dunahemp.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

15.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként 50.000.-Ft (azaz harmincezer forint), illetve szavanként 10.000.- Ft (azaz tízezer forint). Felhasználó elfogadja, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek ismeretében böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor. illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

16.2. A Felhasználó az előző bekezdésben hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet. illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

16.3. A termékek adatlapján megtalálható „Vélemények” menüpont alatt a termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

16.4. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás kizárólag az erre vonatkozó, kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon tény, hogy Szolgáltató egyszeri alkalommal nem ragaszkodik jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti automatikusan azt, hogy lemondana arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betart(at)ásához.

16.5.A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

16.6. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

16.7. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely a Weboldalhoz vagy Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait.

16.8.Szolgáltató és Felhasználó felmerülő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben ez mégsem járna sikerrel, úgy Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy – tekintettel arra, hogy a Webáruház Magyarországon működik, azonban az oldal más országokból is meglátogatható – a Szolgáltató és Felhasználó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 26.§ (1) bekezdése szerint a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

16.9. Szolgáltató a Webáruházban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okból.

17. Záró rendelkezések

17.1. Jelen ÁSZF a www.dunahemp.hu internetes oldalán való közzététel napjától határozatlan időtartamra lép hatályba, és az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazandó. A mindenkor hatályos ÁSZF a Weboldalon érhető el. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő) hozzájárulása nélkül egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításáról a www.dunahemp.hu Weboldalon keresztül értesíti a Megrendelőt.

17.2. Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi részét nem érinti, azok érvényesek maradnak és továbbra is kötelező erővel bírnak. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

17.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2020. május 27.